PROFESJONALNE

mycie paneli
fotowolataicznych i
powierzchni szklanych

Panele fotowoltaiczne

Szklane elewacje budynków

Okna

sekret
profesjonalnego
mycia szkła? Woda.

Krystalicznie czysta woda dejonizowana / demineralizowana jest najlepszym środkiem wykorzystywanym do mycia i czyszczenia wszelkich powierzchni szklanych w tym powierzchni paneli fotowoltaicznych. Główne zalety:

Skuteczność
czyszczenia:

brak osadów kamiennych

Większa odporność umytych powierzchni na przyleganie nieczystości:

osadów w tym pyłów organicznych, spalinowych i kurzu

Brak konieczności użycia środków chemicznych.

100% dejonizacja:
czysta powierzchnia
na dłużej

W używanym przez nas urządzeniu do produkcji „czystej wody” zastosowano filtr żywiczny. Podczas dejonizacji wody wodociągowej, woda przepływa przez żywicę jonowymienną, żywica zatrzymuje minerały, które w przeciwnym razie doprowadziłyby do osadzania się kamienia na umytej powierzchni. Dejonizacja usuwa 100% związków mineralnych, tym samym zapewnia wodę o wysokiej jakości.

Technika
mycia

Do prac czyszczących używany jest kij teleskopowy z dedykowaną do danej powierzchni szczotką z miękkim włosiem, zasilaną przez zamontowane w szczotce dysze – wodą demineralizowaną. Zakres mytej powierzchni w pionie bez użycia podnośnika, drabiny lub podestu to 9 metrów.

MYCIE NA WYSOKOŚCI PONAD 9M

Wykorzystując zwyżkę lub specjalny podest możliwe jest czyszczenie elewacji lub paneli na wysokościach powyżej 9 m.

Dlaczego warto dbać o
czystość instalacji
fotowoltaicznej?

Brak mycia lub nieregularne mycie paneli fotowoltaicznych prowadzą do zmniejszenia produkcji energii elektrycznej. Badania naukowe przeprowadzone w Bernie w Szwajcarii dowodzą, że długotrwałe regularne czyszczenie urządzeń solarnych poprawiło ich wydajność rzędu 10 – 20%.

Porównując zatem średnią – rynkową cenę usługi wiemy, że koszty z nią związane amortyzują się już przy 5% stratach mocy w przypadku nieczyszczonych paneli

Koszt
usługi

Koszt jest wyliczany indywidualnie na podstawie wielkości, dostępu i umiejscowienia powierzchni, ewentualnej konieczności użycia dodatkowego sprzętu oraz dojazdu na miejsce zlecenia.

Od zleceniodawcy wymaga się jedynie dostępu do wody wodociągowej z przyłączem kranowym i… dobrego humoru):